belépés regisztráció
kosár [ üres ]
Főoldal Cégünkről Akciók Szolgáltatások Hírek Regisztráció Kapcsolat

Termékeink

  Borászati termékek
  Háztartási cikk
  Kártevőirtó szerek
  Kártevő, állatriasztók
  Szolgaltatasaink
  Kerti szerszámok
  Környezetbarát termékek
  Pálinka főzők
  Műtrágya
  Műanyag termékek
  Vegyiáru
  Vetőmagok
  Virágföld
  Kiemelt termékek
  Növényvédő szerek
  villamosság
  Tüzeléstecnika
  Elektromos fűtéstechnika

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Tartalom:

Webáruház Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF hatálya

A szerződésben résztvevő szereplők Az Eladó

A Vevő

A Szállítmányozó

Az áru

A Webáruház szolgáltatás

A webáruház szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház Szerződés létrejötte

Általános jellemzők

Regisztráció

A Megrendelés módosítása, törlése

Fizetési feltételek

Szállítás

Szállítási költségek:

Szállítási módok

Szállítmányozó által, előre történő átutalással

Szállítmányozó által, utánvétellel

Személyes átvétel előre történő átutalással

Személyes átvétel készpénzfizetéssel

Kézbesítés

Kézbesítési cím megadása

Sikertelen kézbesítés

A Vevő jogai és kötelezettségei

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatok módosítása

Egyebek

Elállási jog

Garancia és feltételei

Biztonság

Felelősség kizárása

Szerzői jogok

Jogviták

Termékekhez kapcsolódó képek és videók

Általános szerződési feltételek

Az alábbi ÁSZF érintheti az Ön törvényes jogait. Emellett tartalmazza a Roteberg KFT. által működtetett webáruházak általános szerződési feltételeit, megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit. A vásárlás előtt kérjük gondosan olvassa végig a lent összefoglaltakat.

Webáruház Szerződési Feltételek célja

A Eladó a jelen ÁSZF-et azért adja ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, az Eladó és a Vevő jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a Eladó, és a vele szerződéses kapcsolatban lévő Vevő között létrejövő általános szerződés feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Eladó webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is alkalmazhatóak.

Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a webáruház szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadottnak minősül, ha a Vevő a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, azaz webáruház által kínált árut, szolgáltatást megrendeli, illetve azt megvásárolja.

Az ÁSZF hatálya

A Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészében bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Eladó a webáruház szolgáltatást biztosítja

A szerződésben résztvevő szereplők

Az Eladó

Neve: Roteberg Korlátolt Felelősségű Társaság  (rövidítve: Roteberg KFT.)  továbbiakban Eladó

Címe:8617 Kőröshegy, Petőfi u. 116.

Adóigazgatási azonosítószám:11948197-2-14

Cégjegyzékszáma:14-09-304046

Bankszámlaszámai:

Dél Takarék: 50800214-16005798-00000000

A Vevő

Aki a www.gondosgazda.hu domain címen található, a Roteberg KFT által működtetett webáruház szolgáltatását igénybe veszi, azaz a webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

A Szállítmányozó

http://www.gondosgazda.hu/webáruház csomagjait a Magyar Posta logisztikai üzletága(MPL)szállítja Önnek.

Az áru

A Roteberg KFT által üzemeltetett internet alapú webáruházban található termékek az Eladó tulajdonát képezik, azokat ő raktározza, illetve rendeli meg beszállítóitól.

A webáruházban megrendelhető termékek árainak változtatásának jogát a Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a megrendelést követő visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0”Ft-os vagy „1”Ft-os árra, akkor a Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. Ehelyett felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő fenntarthatja, vagy elállhat a vásárlási szándéktól.

A kiválasztott áru mellett feltüntetett ár bruttó vételár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t.

A Webáruház szolgáltatás

A Eladó a Vevő részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház szolgáltatásait.

A webáruház szolgáltatás területi hatálya

A Eladó által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind a Magyar Köztársaságon és azon kívül elérhető, azonban a csomagküldő szolgálata jelenleg csak a Magyar Köztársaság területén található címekre érvényes.

A Webáruház Szerződés létrejötte

Általános jellemzők

A Szerződés a Eladó Internetes felületén, Vevő által történt megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Vevő részéről történő megrendelés elküldésével a Szerződés írásban foglaltnak minősül, melyet a Eladó saját informatikai rendszerében iktat, és adatbázisban tárol. A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek megadása. A vásárlási szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő által a webáruház felületén beérkezett megrendelést a Eladó visszaigazolja és az abban lévő ajánlatot Vevő dokumentálható módon elfogadja. A Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, és többszöri próbálkozás útján sem tud annak valódiságáról meggyőződni, az adatokat törölje, és ezekkel az adatokkal feladott megrendelést érvénytelennek minősítse.

Regisztráció

A minden oldalon megtalálható "Regisztráció” menüpont alatt, az ott lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelmekért, illetve egyéb problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A Megrendelés módosítása, törlése

Vevő által az Eladó webáruházán keresztül elektronikus úton elküldött megrendelés már nem módosítható. A megrendelés visszavonását, annak tartalmának módosítását a Vevő a webáruház "elérhetőségek” menüpontjában megadott elektronikus levelezési címre küldött levélben, illetve az ott található telefonszámon jelentheti be. Telefonon csak szándékát jelezheti, de a fent említett módon írásban kell megerősíteni vásárlástól való elállását. Telefononos bejelentés a következő telefonszámon lehetséges: +36 30 960 7312. Telefonon történt módosítást Eladó írásban minden esetben visszaigazolja.

A Vevő a megrendelését törölni csak írásban (e-mailen, faxon, levélben) történt kérésre töröljük, és csak abban az esetben ha még nincs postázva a megrendelt áru. Megrendelésének írásos törlését a következő címeken tudja leadni: e-mailben gazdabolt@roteberg.hu, faxon: +36 84 340 040 levélben: Gazdabolt 8617 Kőröshegy, Petőfi u. 75.A megrendelés visszavonása azonban csak a Szállítmányozó részére történő átadás előtt lehetséges.

Fizetési feltételek

A Vevő a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét előre történő utalással a Eladó számlaszámára, vagy a Szállítmányozó részére, az áruk átvételénél utánvétes módszerrel készpénzben, vagy Eladó értékesítési helyén készpénzben teljesíti. A Eladó minden esetben forintos számlát állít ki Vevő részére. A Szállítmányozó, utánvétes szállításnál a készpénz átvételéről számlát ad. A Eladó részteljesítést nem vállal, a Szállítmányozó részteljesítést nem fogadhat el. A Vevő a megrendelés összes tételét egyben veheti át, vagy csak a teljes megrendelés átvételét tagadhatja meg.

Szállítás

A szállítási határidő normál esetben a feladástól számított 2 munkanap. A hétvégén és ünnepnapokon beérkezett megrendeléseket az ezeket követő első munkanapon dolgozzuk fel, majd ezt követően igazoljuk vissza. A webáruházban megrendelt termékeket csak belföldön értékesítjük. 

A Roteberg KFT és a Magyar Posta Logisztika az esetleges késedelmes szállításokért vagy a megrendelés teljes meghiúsulásáért kártérítési kötelezettséget nem vállal.

A Magyar Köztársaság területén kívülre történő szállításokra jelen szállítási feltételek nem érvényesek!

A megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni és amennyiben a megrendelt árut átveszi, az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a csomag sérüléséből eredő reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Szállítási költségek:

A szállítási költséget számos tényező befolyásolja,többek között a termék ára, súlya, terjedelme, a szállítás módja. Pontosan emiatt társaságunk a csomag megküldése előtt tájékoztatja a kedves vásárlókat a pontos postaköltségről,előtte csak várható postaköltséggel tud szolgállni.

Utánvétel esetén átvételkor, vagy postán fizetve.

Szállítási módok

Szállítmányozó által, előre történő átutalással

A Vevő a Eladó számlaszámára előzetesen átutalja a vételár teljes összegét, mely együttesen tartalmazza a termék (ek) ellenértékét, a csomagolási díjat és a szállítási költséget. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően. A várható szállítási díjat a vásárlás során a webáruház kijelzi a Vevő számára. Az áru szállításra való elkészítésével egyibőben Eladó számlát állít ki, melyet eredeti példányban az áruval együtt elküld Vevő részére. A számla másolatát elektronikus (fax, e-mail) úton a szállítással egyidőben vagy azt megelőzően amennyiben az időben jelentősen elkülönül külön kérésre eljuttat a Vevőhoz.

Szállítmányozó által, utánvétellel

A számlán szereplő összeget a Vevő az árut átadó Szállítámányozónak fizeti meg, mely együttesen tartalmazza a termék (ek) ellenértékét, a csomagolási díjat és a szállítási költséget. A várható szállítási díjat a megrendelés folyamán Szállító jelzi a Vevő számára. A szállítási díj a megrendelés visszaigazolása során kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétől függően melynek összege a megrendelés telefonos visszaigazolásában szerepel.

Személyes átvétel előre történő átutalással

A Vevő a Eladó számlaszámára előzetesen átutalja a vételár teljes összegét, mely csak a termék (ek) ellenértékét tartalmazza. Személyes átvételre akkor kerülhet sor, ha Szállító számlaszámára a Vevőnak küldött számla teljes összege megjelenik Szállító számláján, illetve az előjegyzésbe bekerül, valamint Eladó az áru átadására készen áll. Az átvétel csak a nyitvatartás ideje alatt lehetséges a Eladó által megadott címeken.

 Személyes átvétel készpénzfizetéssel

 Személyes átvételre akkor kerülhet sor, amennyiben Eladó az áru átadására készen áll és azt írásban, telefonon jelezte Vevő felé. Az átvétel csak a nyitvatartás ideje alatt lehetséges a Eladó által megadott címeken.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor a Vevő a webáruházban megrendelt terméket az Eladótól/Szállítmányozótól átvette.

A megrendeléseket az MPL-el a (Magyar Posta Logisztika), szállítatjuk ki Önnek! (Átlagos szállítási idő a visszaigazolástól számított 2.6 munkanap.)

Kézbesítés

Az MPLa küldeményt két alkalommal kísérli meg személyesen kézbesíteni a Címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra, majd a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, ill. őrzési időt, ahol és ameddig a küldeményt a jogosult átveheti. A postahelyen a posta 10 napig őrzi a küldeményt, ezt követően visszaküldi a feladónak.

 Kézbesítési cím megadása

Lehetőség van eltérő kézbesítési és számlázási cím megadásra, ebben az esetben a számlázási címre állítjuk ki a számlát, a csomagot pedig a kézbesítési címre szállítjuk. Nagyon fontos, hogy pontos postacímzést adjon meg. Regisztráció után Ön több címet is megadhat, de megrendeléskor ki kell választani a kézbesítési címet.

Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a Szállítmányozó kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk szállítási címen történő átadását. Ezután a megrendelést a Eladó érvénytelennek nyilvánítja és törli.

A Vevő jogai és kötelezettségei

A Vevőnak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Eladó részére hiánytalanul, idegen behatásoktól mentes állapotban visszaküldeni. A 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Eladó fényképet készíthet. Az Eladó köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vevőnek, amennyiben az adott termék sérülésmentes, és az ÁSZF-ben leírt kritériumoknak maradéktalanul megfelel. A visszaküldés költsége a vevőt terheli.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFÁ-t is) valamint amennyiben igényelte, a házhoz szállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes körű igénybevételhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatinak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Eladó a következő adatokat rögzíti a Vevőről:

A Vevő azonosításához szükséges adatokat:

név

szállítási cím

számlázási cím

elektronikus levelezési cím

elérhetőségi telefonszáma

Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerződés teljesítése és a Szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Eladó a Vevő adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerződés az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Eladó a következő adatokat bocsátja a Szállítmányozó, illetve a Szállítmányozó megbízottja rendelkezésére:

megrendelő neve

a teljes szállítási cím

a megrendelő által a kiszállításra vonatkozó egyéb közlendője (lehetséges átvételi időpontok)

a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvételes megrendelés esetén)

megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége az áru átadásának megkönnyítése érdekében

A Szállítmányozó, illetve annak megbízottja ezeket, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.

Személyes adatok módosítása

A megadott személyes adatait a Vevő a webáruház internetes oldalán található "Adataim” menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vevő adatainak törlését a webáruház internetes oldalán található "Elérhetőség” menüpont alatt megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.

Egyebek

Elállási jog

A 17/1999. (II.5.) Kormány rendelet alapján a webáruházunkban árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot. Ennek érdekében a vásárlónak a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélküli elállás joga van. A 8 munkanapos határidő a kézhezvételt követő munkanapon kezdődik. Az elállási jog független a futár/kézbestő ottléte során történt csomagellenőrzéstől.

Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe:

Haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük a vételárat a kifizetett szállítási díjjal együtt a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalás, postai úton, stb.)

A visszaszállítással kapcsolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti  az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére.

Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.

Az eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését.

Garancia és feltételei

Az üzemeltető jótáll azért, hogy a Webáruházban megrendelt termék(ek) anyag és gyártási hibáktól mentesek. Az üzemeltető nem vállal jótállást azért, hogy a termék(ek) üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy garancia és szavatossági feltételeit a Vásárlónak küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. Garanciajeggyel nem rendelkező termékek esetében a garancia érvényesítéséhez a termékkel egy időben átadott számla szükséges. A kötelező jótállás megléte nem érinti a fogyasztó törvényből eredő jogait.

Az eladó szavatossági és jótállási felelőssége a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A megrendelt termék(ek)kel kapcsolatos kifogáésokat a Megrendelő a Ptk. szabályai szerint jelentheti be az üzemletető alábbi elérhetőségei:

Postacím: Roteberg KFT  8617 Kőröshegy, Petőfi u. 116.

                Gazdabolt  8617 Kőröshegy, Petőfi u. 75.

Telefon/fax: +36 84 340 040

e-mail: gazdabolt@roteberg.hu 

Biztonság

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Felelősség kizárása

A Eladó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a képekhez megadott adatok a valóságnak megfeleljenek. Azonban az esetleges elírások miatt a Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Szerzői jogok

A http://www.gondosgazda.hu/weboldal felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióknak megvalósítási módja, az ezen oldalon látható formában a Roteberg KFT kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
Jogviták

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket békés úton rendezzék. Amennyiben tárgyalási úton ez nem lehetséges a jogvita rendezése, szerződő felek a Eladó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Termékekhez kapcsolódó képek és videók

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható termékek, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni.

Fentiekre tekintettel kérünk minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjen az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adataival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal

a gazdabolt@roteberg.hue-mail címen vagy a +36 30 960 7312.-es telefonszámon hétköznapokon 8-17óráig.


Keresés


Nyitvatartás:

H-P: 08.00 - 16:00
Szo.: 08:00 - 12:00

Webáruházban rendelt temékeinket csak belföldön kézbesítjük!

8617 Kőröshegy,
Petőfi u. 75.

Térkép...
 
 
 
 
 
 

    
 
  
Főoldal | Cégünkről | Útmutató | Adatkezelési tájékoztató és jogi nyilatkozat | Vásárlási feltételek | Kapcsolat
copyright 2010 - 2013 ©   gondosgazda.hu